ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Εγκύκλιος Θεοδωρικάκου: Ηλεκτρονικά θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ


Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες προσλήψεων προσωπικού ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
Με εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος καθίσταται σαφές ότι τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό δεν θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή διαγωνισμών που έχουν ανακοινωθεί για προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ.
Στην εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά. Η εγκύκλιος καθιστά σαφές ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν οι ενδιαφερόμενοι να προμηθευθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορείς που έχουν προκηρύξει θέσεις, θα μπορούν να κάνουν δεκτές αιτήσεις με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου και αποδεικτικό της ηλεκτρονικής αίτησης για το κάθε δικαιολογητικό. Η εγκύκλιος αφορά τον αριθμό των προκηρύξεων που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ αλλά και όσες βρίσκονται στη διαδικασία έγκρισης. Επίσης, και οι ενστάσεις οι οποίες τυχόν θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους, και οι οποίες εξετάζονται από το ΑΣΕΠ, μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά.
Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020, προκειμένου για τις ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στον φορέα με ηλεκτρονικό τρόπο και κατ ́ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μετά από σχετική απόφαση του φορέα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για Ανακοινώσεις που έχουν ήδη εγκριθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δεν έχουν δημοσιευθεί ή δεν έχει αρχίσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Για τις ανωτέρω ανακοινώσεις, σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο».
Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η αδυναμία αποστολής δικαιολογητικών σε διαγωνισμό με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει να αποδεικνύεται αιτιολογημένα, ώστε να γίνεται αποδεκτή η αποστολή τους με το συμβατικό ταχυδρομείο. Στην εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών δίδονται διευκρινίσεις και για άλλα ζητήματα, όπως οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων, οι άδειες ειδικού σκοπού που παρατείνονται και κατά την περίοδο του Πάσχα και η επιλογή Υπηρεσιακών Γραμματέων και Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων, των οποίων οι διαδικασίες επιλογής δεν αναστέλλονται.Ανοικτή επιστολή του Προέδρου του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καλλιθέας


 Οριζόντια μέτρα σήμερα για την επανεκκίνηση της οικονομίας αύριο.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Είναι σίγουρο ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις,  βρισκόμαστε σε πολύ  κρίσιμη  και ιστορική καμπή και οφείλουμε  να είμαστε  προετοιμασμένοι.
Είμαστε  σε ακήρυχτο πόλεμο με  αόρατο εχθρό και η παύση των εχθροπραξιών δεν εξαρτάται από εμάς. Οι συνθήκες απαιτούν οικονομία πολέμου όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός πρόσφατα.
Οι  επιχειρήσεις  εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων πλήττονται, η   ανάκαμψή τους και η επιστροφή στην κανονικότητα θα αποτελέσει την πρόκληση της επόμενης μέρας.
Χρήζει   ιδιαίτερης αναφοράς η εξαίρεση φυσικών προσώπων  που είναι μέλη εταιρειών (ΟΕ- ΕΠΕ κλπ) από το τα μέτρα προστασίας και στήριξης (800,00 ευρώ επίδομα , αναστολές πληρωμών δόσεων, ευνοϊκή αντιμετώπιση από τα τραπεζικά ιδρύματα κ.α.), μέτρα που προβλέπονται για τους επιχειρηματίες που διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν χιλιάδες συνάδελφοί μας, που διατηρούν την επιχείρησή τους με νομική μορφή (ΟΕ, ΕΠΕ κλπ).
Δέχομαι δεκάδες τηλέφωνα καθημερινά από συναδέλφους οι οποίοι μου μεταφέρουν τους προβληματισμούς τους   καθώς και τις ανησυχίες τους .
Η κυβέρνηση  ανακοινώνει καθημερινά μέτρα  στήριξης, αλλά είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθούν  σε αυτά όλες οι επιχειρήσεις, καθώς δεν υπάρχει κλάδος που δεν πλήττεται.  Ακόμη και καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά έχουν πολύ μεγάλη  πτώση τζίρου.
Να αναφέρω ότι υπάρχουν ανοιχτά   καταστήματα  που διεκπεραιώνουν το ελάχιστο των εργασιών τους σε σχέση με αυτά που είχαν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν  πριν την ανακοίνωση των μέτρων.       
Η μικρομεσαία  εμπορική επιχείρηση βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο «επίκεντρο της θύελλας» και θα έχει να διαχειριστεί ένα δυσβάστακτο οικονομικό κόστος.
Αν θέλουμε να αναφερθούμε (και να συζητάμε) για επόμενη μέρα , αν θέλουμε να μιλάμε για  ουσιαστική επανεκκίνηση της οικονομίας θεωρώ  ότι είναι μονόδρομος η λήψη οριζοντίων μέτρωναπό τα οποία να εξαιρούνται (μόνο) συγκεκριμένοι κλάδοι (σούπερ μάρκετ, φαρμακεία).
Η αναστολή των οικονομικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι προς την σωστή κατεύθυνση,  αλλά θα ήταν προτιμότερο να γίνει αναδιάρθρωση και οριστική διαγραφή μέρους αυτών. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει τους πόρους και τα κονδύλια  για να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.  
Επ’ αόριστον Lockdown θα οδηγήσει σε σοβαρή οικονομική αποσταθεροποίηση και εξαθλίωση κάθε μορφής εμπορικής δραστηριότητας.
Αξίζει ιδιαίτερης μνείας η απόφαση  του Δήμου της πόλης μας για την απαλλαγή των δημοτικών τελών που αφορούν την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει την  λειτουργία τους.
Κλείνοντας  εύχομαι  η επόμενη ημέρα να μας βρει όλους παρόντες
και υγιείς (αυτό είναι το πρωτεύων άλλωστε)  και τις επιχειρήσεις μας ζωντανές.
“Την άνοιξη αν δεν την βρεις την φτιάχνεις”  έχει πει  ο Οδυσσέας Ελύτης, για αυτό   “ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ”  σήμερα για να για  να (ξανά)φτιάξουμε την άνοιξη αύριο…

Αναστόπουλος Ανδρέας
Πρόεδρος ΕΣΚ


Ο Δήμαρχος δίνει το μισό του μισθού του για τη μάχη ενάντια στον κορωνοϊό

«Συμμετέχω και εγώ στο κάλεσμα συμβολικής και ουσιαστικής στήριξης και αλληλεγγύης σε όσους δίνουν τη μάχη από την «πρώτη γραμμή» ενάντια στον κορωνοιό.
Καταθέτω το 50% του μισθού μου για τους επόμενους δύο μήνες, στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας»


Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020

Εισβολή σε σπίτι ηλικιωμένου στην Καλλιθέα - Συνελήφθη μετά από καταδίωξη ο δράστης

Ηλικιωμένοι που μένουν μόνοι τους, ιδίως εάν πρόκειται για μονοκατοικίες, αποτελούν το νέο «αγαπημένο» στόχο ληστών και διαρρηκτών. Αυτό καθώς λόγω της καραντίνας που έχει επιβληθεί, στα περισσότερα διαμερίσματα βρίσκονται τουλάχιστον δύο με τρία άτομα καθιστώντας δύσκολο το... έργο τους.

Κάπως έτσι σκέφτηκε και ένας σεσημασμένος Ιρανός κακοποιός, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης εισέβαλε σε σπίτι ηλικιωμένου στην Καλλιθέα με σκοπό να τον ληστέψει. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 09:00 το πρωί, με αστυνομικό της Ομάδας «Ζ» που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή (οδός Σαλαμίνος, Καλλιθέα) να ακούει τις φωνές του ηλικιωμένου που καλούσε σε βοήθεια.

Άμεσα κινήθηκε προς το συγκεκριμένο σημείο και είδε έναν νεαρό άνδρα να τρέχει προκειμένου να απομακρυνθεί. Τον κυνήγησε με την μοτοσικλέτα του και στη συνέχεια πεζός, καταφέρνοντας μετά από μερικά μέτρα να τον ακινητοποιήσει και να του περάσει χειροπέδες. Όταν μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για Ιρανό κακοποιό σεσημασμένο για κλοπές.

Ο δράστης λίγο νωρίτερα είχε εισβάλει στην μονοκατοικία του ηλικιωμένου άνδρα και επιχείρησε να τον ληστέψει. Κατά την καταδίωξη ο Ιρανός πρόλαβε να πετάξει χρήματα κι άλλα πολύτιμα αντικείμενα που είχε αρπάξει από το σπίτι, τα οποία και αποδόθηκαν στο θύμα.

reader.gr


Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Ο Δήμος μας δίπλα στις επιχειρήσεις που, λόγω των μέτρων για την κρίση, διέκοψαν την λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, με έκτακτη ρύθμιση της δημοτικής αρχής, οι επιχειρήσεις της Καλλιθέας που διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους απαλλάσσονται από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έως 31/5/2020.
Πληροφορίες στο 2132070365, στο 15600 και στην ιστοσελίδα μας: Έκτακτες οικονομικές ελαφρύνσεις για την ανακούφιση των επιχειρήσεων της Καλλιθέας – Δήμος Καλλιθέας


Σάββατο, 28 Μαρτίου 2020

Σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου Καλλιθέας - Νέα γραμμή για ψυχολογική υποστήριξη στην κρίση


Ο Δήμος Καλλιθέας εγκαινιάζει σήμερα την νέα γραμμή
ψυχολογικής υποστήριξης με το σύνθημα: Στην κρίση δεν είσαι μόνος!
Η νέα τηλεφωνική γραμμή  με αριθμό κλήσης  το 210 9525803, θα λειτουργεί 10:00 με 18:00 Δευτέρα έως Παρασκευή

Ο Δήμος Καλλιθέας δημιούργησε αυτή τη νέα δράση μέσω της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας» (ΔΗΚΕΚ) και της δομής «Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας» σε συνεργασία με το Σωματείο Θησέας και την ΑμΚΕ «Δύναμη Ζωής».

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος:  «Εγκαινιάζουμε σήμερα την Νέα γραμμή ψυχολογικής στήριξης για τους πολίτες που έχουν ανάγκη μέσα στην κρίση του κορωνοϊού, η οποία έρχεται να προστεθεί στις δράσεις του Δήμου μας για την αντιμετώπιση της κρίσης.  Την γραμμή στελεχώνουν δύο Κοινωνικοί Λειτουργοί και δύο Ψυχολόγοι, ενώ θα επικουρείται από έναν Ψυχίατρο ο οποίος θα λειτουργεί και ως «εφεδρική υποστήριξη». Στην κρίση αυτή είμαστε από την πρώτη στιγμή με όλες μας τις δυνάμεις δίπλα στους πολίτες της Καλλιθέας που έχουν ανάγκη. Ολοι μαζί θα δώσουμε την μάχη, κανείς δεν είναι μόνος του».


Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Ανοιχτή επιστολή δημοτικών παρατάξεων προς τον Δήμαρχο Καλλιθέας


Καλλιθέα, 27/3/2020

Κύριε Δήμαρχε,
Από την αρχή της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, με την οποία η χώρα και η κοινωνία μας είναι αντιμέτωπες, οι δημοτικές παρατάξεις «Προοπτική Ζωής», «Λαϊκή Συσπείρωση», «Προοδευτική Ενότητα Καλλιθέας» και «Μια Πόλη στο Δρόμο» εκδήλωσαν την πλήρη ετοιμότητά τους να υποστηρίξουν κάθε απαραίτητη ενέργεια, ώστε ο Δήμος να ανταποκριθεί με επάρκεια στις έκτακτες και επικίνδυνες συνθήκες της περιόδου. Εγκαίρως διατύπωσαν προτάσεις για αναγκαίες δημοτικές παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία, όπως και μέτρα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης του Δήμου και την προστασία των εργαζομένων σ’ αυτόν. Εξακολουθούν, εξάλλου, να αποφεύγουν κάθε αντιπαράθεση, η οποία θα ερχόταν σε αντίθεση με την ανάγκη να εμπεδωθεί κλίμα πολιτικής συνεννόησης και ενότητας σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές για τους πολίτες, αν και σχετικές αφορμές δίνονται διαρκώς.

Παρά την εποικοδομητική αυτή στάση, οι δημοτικές παρατάξεις «Προοπτική Ζωής», «Λαϊκή Συσπείρωση», «Προοδευτική Ενότητα Καλλιθέας» και «Μια Πόλη στο Δρόμο» διαπιστώνουν ότι η διοίκηση έχει, στην πράξη και από την αρχή της κρίσης, αποκλείσει τον αναγκαίο διάλογο με το Δημοτικό Συμβούλιο. Καταφεύγοντας μεταξύ άλλων και στο θεσμό των δια περιφοράς συνεδριάσεων των δημοτικών οργάνων, δεν λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα επείγοντα ζητήματα της περιόδου, αλλά φαίνεται πως αξιοποιεί τις κρίσιμες περιστάσεις για να επικυρώσει τις επιλογές της σε ολόκληρη τη δημοτική δραστηριότητα, χωρίς την έκφραση οιασδήποτε άλλης άποψης. Μέχρι τώρα αρνείται μάλιστα να αξιοποιήσει τα τεχνολογικά μέσα, τα οποία η Κυβέρνηση έχει θέσει δωρεάν στη διάθεση των ΟΤΑ, ώστε να διαβουλεύονται με τηλεδιάσκεψη, όπως ήδη συμβαίνει σε σειρά Δήμων της χώρας. 

Εκφράζοντας την αντίθεσή τους σ’ αυτές τις πρακτικές, οι δημοτικές παρατάξεις «Προοπτική Ζωής», «Λαϊκή Συσπείρωση», «Προοδευτική Ενότητα Καλλιθέας» και «Μια Πόλη στο Δρόμο», σας καλούν να συμβάλλετε με τις αναγκαίες πρωτοβουλίες διαλόγου και συμφωνίας, ώστε όλες οι δυνάμεις του Δήμου να ενεργοποιηθούν στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τη διάδοση του κορωνοϊού στη ζωή των πολιτών, αλλά και να αποκατασταθεί το δημοκρατικό κύρος του.


Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020

Χωρίς παρελάσεις ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, αλλά με σημαίες παντού

Να αναρτήσουν σε όλες τις υπηρεσίες και στα μπαλκόνια των κατοικιών τους την ελληνική σημαία, καλεί τις Αρχές και τους πολίτες ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι αυτό είναι επιβεβλημένο, ιδιαίτερα εφέτος που οι συνθήκες με τα μέτρα για τον κορωνοϊό, ματαίωσαν τις παρελάσεις.

Με εγκύκλιο προς τους δήμους και τις περιφέρειες, ο κ. Θεοδωρικάκος υπενθυμίζει ότι ματαιώθηκαν οι παρελάσεις, οι εορταστικές εκδηλώσεις και οι δοξολογίες στους ιερούς ναούς και αναφέρει ότι κατ' εξαίρεση, την 25η Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, με μέριμνα της Βουλής, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Βουλής, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων.

Και καταλήγει: «Επισημαίνεται ότι η ματαίωση παρελάσεων, δοξολογίας και καταθέσεως στεφάνων για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας, ουδόλως απαξιώνει ή μειώνει τις οφειλόμενες τιμές προς τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής, καλούμε όλες τις κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες, τους δήμους και τους πολίτες να αναρτήσουν την ελληνική σημαία στα καταστήματα των Υπηρεσιών τους και τις οικίες τους, αντίστοιχα».


Έτσι πρέπει να συσκευάζουμε τα απορρίμματα για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού


Η Περιφέρεια Αττικής, μετά από εντολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης κρίσεων και τα στελέχη του ΕΔΣΝΑ, προχώρησε στην κατάρτιση οδηγιών για τη σωστή διαχείριση και συσκευασία των απορριμμάτων κατά την περίοδο εφαρμογής των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού. 

Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης «Στόχος είναι μας η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, τόσο για την αποτελεσματικότερη αυτοπροστασία τους σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων στους ίδιους, όσο όμως και των εργαζομένων που απασχολούνται στην καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τις μέρες αυτές που όλοι προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην προστασία της δημόσιας, αλλά και ατομικής μας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι από τις πλέον ευάλωτες ομάδες σε περιπτώσεις πανδημίας. Ο λόγος είναι ότι εκ των πραγμάτων έρχονται σε απευθείας επαφή με ό,τι πετάμε στα απορρίμματα και την ανακύκλωση και με δεδομένη την σχετικά μεγάλη παραμονή του ιού ιδιαίτερα σε πλαστικές και χάρτινες επιφάνειες και την υψηλή μεταδοτικότητά του, ο κίνδυνος επιμόλυνσης αυτής της κατηγορίας εργαζομένων γίνεται πολύ υψηλότερος από αυτόν του μέσου πολίτη. 

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και τη διαχείριση απορριμμάτων αποτελούν τη δεύτερη ανθρώπινη ασπίδα της δημόσιας υγείας, μετά τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να βάλουμε όλοι ένα χεράκι για να προστατεύσουμε αλλά και για να βοηθήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους. Σημειώστε ότι οι υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων βρίσκονται ούτως ή άλλως σε μια επιπρόσθετη πίεση διότι το κλείσιμο των σχολείων και η χρήση αδειών Ειδικού Σκοπού σε αρκετές περιπτώσεις μειώνουν το διαθέσιμο προσωπικό, που είχε ήδη υποστεί σημαντικές μειώσεις την περίοδο των μνημονίων».

Ακολουθεί το  κείμενο των οδηγιών που επισημαίνει τι πρέπει να κάνουμε
 
Πρώτον, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι όλα τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούμε όπως γάντια, μαντήλια απολύμανσης, μάσκες, απολυμαντικά δεν ανακυκλώνονται και πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων. 

Δεύτερον, σε περίοδο πανδημίας μην αφήνεται σακούλες απορριμμάτων ανοικτές ή μισάνοικτες, χρησιμοποιείτε τις ειδικές σακούλες που κλείνουν με κορδόνι και κλείστε τις όσο πιο ερμητικά γίνεται. 

Τρίτον, τοποθετείστε τις σακούλες απορριμμάτων εντός των κάδων και κλείστε τους κάδους για να μην υπάρχει επαφή ή πιθανότητα επιμόλυνσης ούτε ανθρώπων (που ακόμα και κατά λάθος μπορεί να σκοντάψουν σε σάκους εκτός του κάδου) ούτε με αδέσποτα ή περαστικά κατοικίδια. Μην αφήνετε σακούλες εκτός των κάδων και γύρω από αυτούς. Σε περίπτωση που ο κάδος είναι ήδη γεμάτος αναζητείστε κοντινό κάδο με διαθέσιμο χώρο ή κρατείστε τη σακούλα στο σπίτι για μια ακόμη ημέρα. 

Τέταρτον, αποφύγετε εργασίες που παράγουν έξτρα ποσότητες απορριμμάτων όπως επισκευές και μερεμέτια και μη βγάζετε στο δρόμο ογκώδη αντικείμενα όπως έπιπλα η συσκευές που γίνονται εύκολα εστίες μικροβίων. 

Πέμπτο, οι κάδοι μετατρέπονται πολύ εύκολα σε εστίες μικροβίων, άρα οι δήμοι πρέπει τακτικά να τους απολυμαίνουν και οι πολίτες να τους ανοίγουν και κλείνουν με τα ειδικά πεντάλ, όπου αυτά υπάρχουν ή με γάντια όπου δεν υπάρχουν πεντάλ.

Εάν είμαστε σε καραντίνα ή έχουμε κρούσματα ή υποψία κρούσματος στο σπίτι μας:

Δεν διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα (πλαστικά, χαρτιά, μέταλλα) για να προστατέψουμε τόσο τους εργαζόμενους στη συλλογή όσο και αυτούς στα κέντρα διαλογής υλικών που συχνά διαχωρίζουν ανακυκλώσιμα υλικά με τα χέρια. 

• Γεμίζουμε τις σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων μέχρι τα 2/3 το πολύ, τις δένουμε σφιχτά και τις τοποθετούμε σε δεύτερη σακούλα που επίσης κλείνουμε σφιχτά. Προσέχουμε καλά να είναι γερές και οι δύο σακούλες, χωρίς σκισίματα, και σε περίπτωση αμφιβολίας χρησιμοποιούμε και τρίτη σακούλα. 

• Χρησιμοποιούμε γάντια για να κλείσουμε και δέσουμε τις σακούλες και να τις μεταφέρουμε στον κάδο απορριμμάτων – τα γάντια αυτά, μόλις γυρίσουμε σπίτι, τα πετάμε στις επόμενες σακούλες απορριμμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε. 

Εάν είμαστε υγιείς και δεν έχουμε υποψία κρούσματος:

• Συνεχίζουμε την ανακύκλωση όπως πριν αλλά προσέχουμε να μην τοποθετούμε εντός των ανακυκλώσιμων τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούμε όπως γάντια, μαντήλια απολύμανσης, μάσκες, απολυμαντικά κλπ. διότι αυτά δεν ανακυκλώνονται και πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων. 
• Γεμίζουμε τις σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων μέχρι τα 2/3 το πολύ και τις δένουμε σφιχτά.  
• Είναι υπέρ της ασφάλειας όλων μας να χρησιμοποιούμε γάντια για να κλείσουμε και δέσουμε τις σακούλες και να τις μεταφέρουμε στον κάδο απορριμμάτων.

Τα παραπάνω αποτελούν μια ελάχιστη συνεισφορά στην προστασία των εργαζόμενων στην καθαριότητα.


Τα μέτρα που προτείνει η Λαϊκή Συσπείρωση Καλλιθέας


Η πανδημία του κορονοϊού έφερε στο προσκήνιο τις τραγικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η επίκληση της «ατομικής ευθύνης» δεν μπορεί να καλύψει αυτές τις ελλείψεις ούτε και τις ευθύνες όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων και της ΕΕ, που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν την υγεία ως εμπόρευμα.
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείαςείναι το πρώτο και ιδιαίτερα σημαντικό επίπεδο, το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, να αντιμετωπίσει ήπια περιστατικά, και να έχει ταυτόχρονα ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη του πληθυσμού.
Στο δήμο Καλλιθέας λειτουργούν το Κέντρο Υγείας (πρώην ΙΚΑ) και  το παράρτημα του νοσοκομείου παίδων «Π. & Α. Κυριακού» Πρόκειται για υποστελεχωμένες δομές που δεν καλύπτουν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Αυτό άλλωστε αναδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα και από τις κινητοποιήσεις εργατικών σωματείων , συλλόγων γυναικών και γονέωντης Περιοχής.
Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο προκύπτει ακόμη πιο επιτακτικά η ανάγκη να στελεχωθούν επαρκώς και να αναβαθμιστούν αυτές οι δομές, ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε 24ωρη βάση και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Βασική προϋπόθεση είναι οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, η μονιμοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, καθώς και εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού στις δομές αυτές.
Αυτήν τη στιγμή απαιτούνται πρωτοβουλίες και από το δήμο στην κατεύθυνση της πλήρους στελέχωσης και αναβάθμισης των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Καλλιθέα για την αποτελεσματική κάλυψη του πληθυσμού.
Επίσης ζητάμε
Ø  την απολύμανση όλων των δημόσιων χώρων της Καλλιθέας. (Έχουμε στείλει σχετική επιστολή στον Δήμαρχο από τις 28/2).
Ø  Να εφοδιάσει το προσωπικό του δήμου, και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους της καθαριότητας με όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας.
Ø  Να εξασφαλίσει τα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως σύμβασης στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές του δήμου που παραμένουν κλειστοί λόγω της πανδημίας.
                                                                                        Μάρτιος 2020
Λαϊκή Συσπείρωση Καλλιθέας