Συναυλία Αγάπης για το Βρεφοκομείο Αθηνών & το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας ~ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ