Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ ~ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ