«Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν» ~ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ