Μάθε σε ποιό σχολικό συγκρότημα ψηφίζεις ~ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Μάθε σε ποιό σχολικό συγκρότημα ψηφίζεις

http://katalogoi.ypes.gr/services/eea/eeagr/eea.htm
Πληκτρολογώντας το συγκεκριμένο λινκ,μπορείτε να μάθετε σε ποιό σχολικό συγκρότημα της περιοχής σας μπορείτε να ψηφίσετε!
Μην αφήσετε τη ψήφο σας να πάει χαμένη!